Klik eerst op het plusje binnen het gewenste team kanaal:

Teams Nieuwe Tab aanmaken

Zoek vervolgens Forms als app op en klik hier op:

Forms aan teams

Hierna kan je kiezen, of je een nieuw of bestaand Formulier wilt toevoegen:

Forms in Teams

Nadat je je keuze gemaakt hebt, klik je op opslaan en het formulier zal getoond worden binnen je team. Als later de resultaten binnenstromen, zullen jouw collega’s binnen het desbetreffende Microsoft Team ook de resultaten kunnen inzien.